Tiến Độ Thanh Toán Happy Land

Tiến độ Thanh Toán Liền kề Happy Land Đông Anh

Với chính sách bán hàng tốt và tiến độ đóng tiền linh hoạt chia thành 12 đợt . Trong khi đó tiến độ thanh toán đất chia thành 8 đợt và tiền xây dựng chia thành 4 đợt

I. Tiến độ đóng tiền đất liền kề Happy land

Đặt cọc : Khi khách hàng đặt cọc 50.000.000 VNĐ sau 7 đến 10 ngày sẽ ký HĐMBNO

 ĐỢT 1 : Sau 10 ngày kể từ ngày đặt cọc: Khách hàng đóng 20% giá trị đất đã bao gồm VAT
 ĐỢT 2 : Sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng khách hàng đóng 10% giá trị đất đã bao gồm VAT 
 ĐỢT 3 : Sau 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng : khách đóng 10% giá trị đất liền kề Happy land
 ĐỢT 4 : Sau 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng: Khách đóng 10% giá trị đất
 ĐỢT 5 : sau 135 ngày kể từ ngày ký hợp đồng khách đóng 15% giá trị đất
 ĐỢT 6 : Sau 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng , Khách đóng 15% giá trị đất
 ĐỢT 7 : Sau 225 ngày kể từ ngày ký hợp đồng : Khách hàng đóng 15% giá trị đất

II. Tiến độ đóng tiền xây dựng

 ĐỢT 8  : Thanh toán tương đương 20% giá trị xây thô và hoàn thiện mặt ngoài ( Bao gồm VAT ) - Trong vòng 225 ngày tính từ ngày ký hợp đồng mua bán . Ký phụ lục 4 tiến độ thanh toán các đợt theo và chi tiết tiến độ xây thô và hoàn thiện mặt ngoài
 ĐỢT 9   :  Thanh toán tương đương 30% giá trị xây thô và hoàn thiện mặt ngoài ( bao gồm Vat ) theo thời gian ghi trong phụ lục 4
 ĐỢT 10 : Tiến độ thanh toán 30% giá trị xây thô và hoàn thiện mặt ngoài
 ĐỢT 11 : Thanh toán 15 % ngày giá trị xây thô và hoàn thiện mặt ngoài ( Bao gồm VAT ) theo thời gian ghi trong phụ lục 4

III. Thanh toán trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu đất , và quyền sở hữu nhà ở

ĐỢT 12 ( cuối): Thanh toán giá trị còn lại tương đương 5% tổng giá bán nhà ở ( bao gồm VAT) theo thông báo của chủ đầu tư khi nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ghi chú: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu xây dựng nhà ở sớm, Chủ Đầu Tư và khách hàng sẽ ký kết phụ lục 4 –Phụ lục tiến độ xây dựng, sớm hơn. Tiến độ xây dựng sớm hơn theo dự kiến của CĐT do khách hàng lựa chọn. Có thể tiến hành nôp song song tiền đất và tiền xây dựng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

Tham khảo chính sách ngân hàng tại linh dưới:

Tham khảo thiết kế :

Tham khảo bàng giá:

Liên hệ trực tiếp phòng bán hàng chủ đầu tư

Hotline : 0913.093.246

Giám đốc dự án : 0963.124.624

Xin chân thành cảm ơn !

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

Nhận Thông Tin Dự Án
Họ và tên *
Số điện thoại *
Nội dung yêu cầu *
×
Hotline